24小时咨询热线

0501-627694621

餐厅展示

您的位置:主页 > 餐厅展示 > 中式餐厅 >

高考易错字音

发布日期:2023-10-28 13:45浏览次数:
本文摘要:【A】谙 ān 谙习 黯 àn 黯然 盎 àng 盎然 皑 ái 白雪皑皑 隘 ài 狭隘凹 āo 凹陷【B】雹 báo 冰雹 稗 bài 稗草 迸 bèng 迸发 蹩 bié 蹩脚 濒 bīn 濒临摈 bìn 摈弃 秘 bì 秘鲁 婢 bì 仆众 裨 bì 益 愎 bì 刚愎 庇 bì 荫庇砭 biān 针砭 屏 bǐng 屏气 钵 bō 衣钵 擘 bò 巨擘 曝 pù 一曝十寒 哺 bǔ 哺育【C】糙 cāo 粗拙 刹 chà 刹*那 侪 chái 侪辈 蝉 chán

云开体育app下载

【A】谙 ān 谙习 黯 àn 黯然 盎 àng 盎然 皑 ái 白雪皑皑 隘 ài 狭隘凹 āo 凹陷【B】雹 báo 冰雹 稗 bài 稗草 迸 bèng 迸发 蹩 bié 蹩脚 濒 bīn 濒临摈 bìn 摈弃 秘 bì 秘鲁 婢 bì 仆众 裨 bì 益 愎 bì 刚愎 庇 bì 荫庇砭 biān 针砭 屏 bǐng 屏气 钵 bō 衣钵 擘 bò 巨擘 曝 pù 一曝十寒 哺 bǔ 哺育【C】糙 cāo 粗拙 刹 chà 刹*那 侪 chái 侪辈 蝉 chán 连任 婵 chán 婵娟谄 chǎn 谄媚 谄笑 伥 chāng 为虎作伥 偿 cháng 赔偿 归还惝 chǎng 惝怳 、坼 chè 干坼、、掣 chè 电掣, 嗔 chēn 嗔怪 .瞋 chēn 瞋目撑 chēng 支撑 撑腰 瞠 chēng 瞠目 骋 chéng 驰骋 骋怀 笞 chī 鞭笞 侈 chǐ 奢侈 褫 chǐ 褫夺 饬 chì 整饬 啻 chì 不啻 炽 chì 炽热炽情 伺 cì 伺候 憧 chōng 憧憬 忡 chōng 忧心忡忡 淙 cóng 流水淙淙 瞅 chǒu 瞅见 搐 chù 抽搐 黜 chù 废黜 绌 chù 相形见绌 攒 cuán 攒射 攒动 惆 chóu 惆怅chàng 踌 chóu 犹豫chú 椎 chuí 椎心痛恨 喘 chuǎn 喘息 揣 chuāi 揣着书 踹 chuài 踹开 辍 chuò 辍学 啜 chuò 啜泣 绰 chuò 阔绰 怆 chuàng 悲怆 簇 cù 蜂拥 蹴 cù 一蹴而就 崔 cuī 崔嵬 wéi 忖 cǔn 忖度【D】dào 悼念 追悼 傣 dǎi 傣族 逮 dài 逮捕 殆 dài 危 殚 dān 殚精竭虑 悼殆缔 dì 缔造谛 dì 真谛 滇 diān 滇池 掂 diān 掂量 玷 diàn 玷污 笃 dǔ 笃信 盹 dǔn 瞌睡 咄 duō 咄咄怪事 掇 duō 拾掇 踱 duó 踱步【E】婀 ē 婀娜 nuó 讹 é 讹诈 遏 è 停止【F】藩 fān 藩篱 肪 fáng 脂肪 汾 fén 汾水 斐 fěi 结果斐然 甫 fǔ 惊魂甫定 缚 fù 缚住 束缚 讣 fù 讣告【G】赅 gāi 言简意赅 扛 gāng 力能扛鼎 葛 gé 瓜葛 纠葛 杯葛 葛gě 诸葛(姓) 舸 gě 百舸争流 亘 gèn 横亘 颈 gěng 脖颈 肱 gōng 股肱 觥 gōng 觥筹佝 gōu 佝偻 垢 gòu 污垢 诟 gòu 诟骂 勾 gòu 活动 梏 gù 桎zhì梏 盥 guàn 盥洗室 犷 guǎng 粗犷 皈 guī 皈依 晷 gǔi 日晷 刽 guì 刽子手 聒 guō 聒噪 贾 gǔ 余勇可贾【H】哈 hǎ 哈达 骸 hái 骸骨 悍 hàn 精悍 悍然 吭 háng 引吭高歌 沆 hàng 沆瀣一气阂 hé 隔膜 涸 hé 干枯 貉 hé 一丘之貉 可 kè 可汗 hán壑 hè 沟壑 褐 hè 褐色 讧 hòng 浣 huàn 浣衣 肓 huāng 病入膏肓 喙 huì 无庸置喙 晦 huì 晦气 诲 huì 诲人不倦 殨 huì 殨脓 混 hùn 混凝土 混淆 豁 huō 出去【J】1/18页畸 jī 畸形 稽 jī 稽察稽留 羁 jī 羁绊羁留 缉 jī 通缉侦缉 汲 jí 罗致汲水 棘 jí 棘手 藉 jí 散乱 嫉 jí 嫉妒 脊 jǐ 脊梁 掎 jǐ 掎角之势 浃 jiā 汗如雨下 歼 jiān 扑灭 缄 jiān默然 僭 jiàn 僭越 笺 jiān 信笺 笺注 菅 jiān 滥杀无辜 矫 jiǎo 矫正 侥 jiǎo 荣幸 酵 jiào 酵母 发酵 窖 jiào 地窖 嗟 jiē 嗟叹 讦 jié 攻讦藉jiè 慰藉 枕藉 桀 jié 桀骜ào 馑 jǐn 饥馑 噤 jìn 噤若寒蝉 菁 jīng 菁华腈 jīng 腈纶 儆 jǐng 以儆效尤 痉 jìng 痉挛 迥 jiǒng 迥然 炯 jiǒng 炯炯 炯然 窘 jiǒng 拮据 攫 jué 攫取 灸 jiǔ 针灸 疚 jiù 厩 jiù 马厩 狙 jū 偷袭 掬 jū 笑容可掬 咀 jǔ 品味jué 沮 jǔ 沮丧 矩 jǔ 循规蹈矩* 倔 jué 倔强jiàng龟 jūn 龟裂 隽 jùn 隽秀 隽 juàn 隽永【K】揩 kāi 揩拭 揩油 楷 kǎi 楷模楷书 慨 kǎi 慷慨 愤慨 忾 kài 同仇敌忾 勘 kān 勘探 瞰 kàn 鸟瞰 亢 kàng 亢奋 高亢 犒 kào 犒劳 犒赏 恪 kè 恪守 脍 kuài 脍炙人口 眶 kuàng 眼眶 岿 kuī 岿然 窥 kuī 窥探 窥视 傀 kuǐ 傀儡lěi溃 kuì 溃*烂 篑 kuì 功亏一篑 廓 kuò 轮廓 喟 kuì 喟叹【L】褴 lán 衣裳褴褛lǚ琅 láng 琅琅上口 睐 lài 青睐 烙 lào 烙印 酪 lào 奶lèi 肋骨 勒 lè 勒*索 迫令 勒lēi 勒紧 擂 lèi 擂台 打擂 酪 肋羸 léi 羸弱 蕾 lěi 花蕾敛 liǎn 收敛 踉 liàng 踉跄qiàng 趔 liè 趔趄qiè 蠡 lí 管窥蠡测 逦 lǐ 迤逦 莅 lì 莅临 凛 lǐn 凛冽liè 赁 lìn 租赁 遴 lín 遴选 囹 líng 身陷囹圄yǔ掠 lüè 掠夺弄 lòng 弄*堂 镂 lòu 镂空 赂 lù 行贿【M】霾 mái 阴霾 埋 mán 埋怨 袂 mèi 携手 懑 mèn 怨愤 靡 mǐ 披靡 弭 mǐ 消弭 谧 mì 静谧 宁谧 泌 mì 排泄 娩 miǎn 临盆 腼 miǎn 腼腆tiǎn 藐 miǎo 藐视泯 mǐn 泯灭 酩 mǐng 酩酊烂醉陶醉dǐng 谬 miù 谬论 谬误 摩 mó 推拿*蓦 mò 蓦然回首 秣 mò 秣马厉兵 沫 mò 口沫 唾沫【N】捺 nà 按捺 赧 nǎn 羞赧 难 nàn 举事* 责难 呶 náo 呶呶不休 挠 náo 阻挠 淖 nào 泥淖 讷 nè 木讷 馁 něi 气馁 嫩 nèn 娇嫩 泥 nì 拘泥 昵 nì 亲昵 昵称 拈 niān 拈轻怕重 酿 niàng 酝酿yùn 袅niǎo 袅娜nuó 嗫 niè 嗫嚅rú 宁 nìng 宁肯 忸 niǔ 腼腆 虐 nüè 荼毒【O】讴 ōu 讴歌 呕 ǒu 呕心沥血【P】葩 pā 奇葩 迫 pǎi 迫击炮 湃 pài 汹涌 蹒 pán 蹒跚 畔 pàn 河畔 滂 pāng 滂沱tuó 炮 páo 炮制 炮烙 庖 páo 庖厨庖代 胚 pēi 胚胎 澎 péng 汹涌pài 抨 pēng 抨击 纰 pī 纰漏 纰谬 砒 pī 砒霜 毗 pí 毗邻 毗连 匹 pǐ 匹夫 否 pǐ 时来运转僻 pì 偏僻 媲 pì 媲美 骈 pián 骈文 骈体 缥 piāo 缥缈miǎo 殍 piǎo2/18页饿殍遍野 剽 piāo 剽窃 剽 piāo 剽悍 抨 pēng 抨击 扁 piān 扁*舟 翩 piān 翩跹娉 pīng 娉婷tíng 冯 píng 暴虎冯河 聘 pìn 聘请 鄱 pó 鄱阳 粕 pò 糟粕剖 pōu 剖解 仆 pú 仆*从 曝 pù 一曝十寒【Q】戚 qī 亲戚 畦 qí 菜畦 颀 qí 颀长 绮 qǐ 绮丽 稽 qǐ 稽首 讫 qì 付讫收讫 迄 qì 自古迄今 洽 qià 洽谈 愆 qiān 罪愆 悭 qiān 悭吝 潜 qián 潜质掮 qián 掮客戕 qiāng 戕害 襁 qiáng 襁褓 嵌 qiàn 镶嵌xiāng 翘 qiáo 翘首 憔 qiáo憔悴cuì 诮 qiào 讥诮 悭 qiān 悭吝 纤 qiàn 纤绳 拉纤 戕 qiāng 戕害 怯 qiè 胆怯 惬 qiè 惬意 挈 qiè 挈妇将雏 遒 qiú 遒劲 擎 qíng 引擎 黥 qíng 黥刑 亲 qìng 亲家 綮 qǐng 肯綮 茕 qióng 茕茕孑立 穹 qióng 苍穹 祛 qū 祛除 祛疑 龋 qǔ 龋齿 觑 qù 面面相觑 蜷 quán 蜷伏 蜷缩 榷 què 商榷 券 quàn 胜券在握 悛 quān 怙恶不悛【R】绕 rào 围绕 荏 rěn 时光荏苒rǎn 稔 rěn 熟稔 冗 冉 rǎn 冉冉升起rǒng 冗长 冗余 蠕 rú 蠕动 偌 ruò 偌大【S】讪 shàn 讪笑 赊 shē 赊欠 摄 shè 统摄 慑 霎 shà 霎时 讪 shàn 搭讪shè 威慑 娠 shēn 妊娠 莘 shēn 莘莘学子 哂 shěn 哂笑 蜃 shèn 梦幻泡影 遂 suí 半身不遂恃 shì 有恃无恐 舐 shì 舐犊情深 噬 shì 吞噬 说 shuì 游说 铄 shuò 众口铄金 枢 shū 中枢 枢纽 漱 shù 漱口 墅 shù 别墅 涮 shuàn 洗涮 吮 shǔn 吮吸 谥 shì 谥号 食 sì 箪食壶浆 薮 sǒu 渊薮 怂 sǒng 怂恿 竦 sǒng 竦然 溯 sù 推本溯源 祟 sùi 作祟 鬼祟 娑 suō 婆娑 缩 suō 收缩 塑 sù 塑料 塑造【T】挞 tà 鞭笞 沓 tà 拖沓 傥 tǎng 风骚倜傥tì 剔 tī 剔除 挑剔 悌 tì 孝悌倜 tì 倜傥tǎng 恬 tián 恬静 殄 tiǎn 暴殄天物 佻 tiāo 轻佻 调 tiáo 淘气 帖 tiè 字帖 恸 tòng 恸哭 荼 tú 荼毒生灵 湍 tuān 水流湍急 颓 tuí 颓废 颓唐 蜕 tuì 蜕化 蜕变 臀 tún 臀部 唾 tuò 唾手可得 唾弃【W】娲 wā 女娲 蜿 wān 蜿蜒yán 委 wēi 虚与委蛇yí 逶 wēi 山岭逶迤伪 wěi 伪造 猥 wěi 猥亵 xiè紊 wěn 紊乱倭 wō 倭寇 斡 wò 斡旋 龌 wò 龌龊chuò芜 wú 芜杂 荒芜 侮 wǔ 侮辱欺侮【X】蜥 xī 蜥蜴yì 晰 xī 清晰 蹊 xī 独辟蹊径 膝 xī 膝盖 檄 xí 檄文 葸 xǐ 畏葸不前 黠 xiá 狡黠 瑕 xiá 瑕瑜yú 骁 xiāo 骁勇 楔 xiē 楔子 噱 xué 噱头 偕 xié 偕同 挟 xié 挟持 要挟 携 xié 携手 屑 xiè 琐屑 械 xiè 机械鲜 xiān 屡见不鲜* 纤 xiān 纤维 跹 xiān 蹁跹pián 痫 xián 癫痫 涎 xián 垂涎 骁 xiāo 骁勇 淆 xiáo 混淆 饷 xiǎng 军饷 相 xiàng 相机行事3/18页吁 xū 长吁短叹 栩 xǔ 栩栩如生 诩 xǔ 自诩 畜 xù 畜牧 畜养 恤 xù 体恤 煦 xù 煦暖 暖和 酗 xù 酗酒 渲 xuàn 渲染 谑 xuè 戏谑 勋 xūn 功勋勋业 驯 xùn 驯服 徇 xùn 徇私殉 xùn 殉职【Y】睚 yá 睚眦必报 轧 yà 倾轧 *揠 yà 揠苗助长 湮 yān 湮没 湮灭 筵 yán 筵席寿筵偃 yǎn 偃旗息鼓 魇 yǎn 梦魇赝 yàn 赝品 肴 yáo 佳肴 杳 yǎo 杳无音信 钥 yào 钥匙 噎 yē 因噎废食 揶 yé 揶揄yú 曳 yè 摇曳 靥 yè 笑靥 旖 yǐ 旖旎 迤 yǐ 迤逦lǐ 诣 yì 造诣 翌 yì 翌日 肄 yì 肄业 弈 yì 对弈 熠 yì 熠熠 轶 yì 轶事 氤 yīn 氤氲yūn 垠 yín 辽阔无垠 莠 yǒu 良莠不齐 囿 yòu 囿于偏见 庸 yōng 附庸 腴 yú 丰腴 瘐 yǔ 瘐毙 伛 yǔ 伛偻lǚ 蜮 yù 鬼蜮 垣 yuán 断壁残垣 钥 yuè 锁钥 晕 yùn 月晕* 晕车【Z】藏 zàng 宝藏* 沼 zhǎo 沼气 憎 zēng 憎恨憎恶 锃 zèng 锃亮 凿 záo 穿凿 确凿 绽 zhàn 绽开破绽 蛰 zhé 惊蛰 蛰伏 辙 zhé 南辕北辙 箴 zhēn 箴言 帧 zhēn 装帧鸩 zhèn 饮鸩止渴 缜 zhěn 缜密 拯 zhěng 拯救 诤 zhèng 诤友 栉 zhì 鳞次栉比 帙 zhì 卷帙浩繁 峙 zhì 坚持 偬 zǒngzhuō 远见卓识 拙 zhuō 拙劣 鸠拙 灼 zhuó 戎马倥偬 诌 zhōu 胡诌 卓真知灼见 杼 zhù 机杼 伫 zhù 伫立 赘 zhuì 累赘léi 缀 zhuì 连缀 谆 zhūn 谆谆申饬 擢 zhuó 擢举事数 濯 zhuó 濯濯童山 滓 zǐ 渣滓 渍 zìzuō 作*坊fang 怍 zuò 惭怍 浸渍jìn 作A1.挨紧 āi 2.受饿受冻 ái 3.白皑皑 ái 4.狭隘 ài 5.不谙水性 ān 6.熬菜 āo 7.煎熬 áo8.鏖战 áo 9.拗断 ǎo 10.拗口令 àoB1.纵横捭阖 bǎi hé 2.稗官野史 bài 3.扳平 bān 4.同胞 bāo 5. 炮羊肉 bāo6.剥皮 bāo 7.薄纸 báo 8.并行不悖 bèi 9.蓓蕾 bèi lěi 10.奔忙 bō 11.投奔 bèn12.迸发 bèng 13.容隐 bì 14.麻木 bì 15.奴颜婢膝 bì xī 16.刚愎自用 bì 17.复辟 bì18.濒临 bīn 19.针砭 biān 20.屏气 bǐng 21.摒弃 bǐng 22.聚敛 bō xuē23.波涛 bō 24.菠菜 bō 25.停泊 bó 26.淡薄 bó 27.哺育 bǔC1.粗拙 cāo 2.嘈杂 cáo 3.参差 cēn cī 4.差错 chā 5.偏差 chā6.差距 chā 7.搽粉 chá 8.猹 chá 9.刹那 chà 10.驱使 chāi11.诌媚 chǎn 12.忏悔 chàn 13.羼水 chàn 14.场院 cháng 15.一场雨 cháng16.赔偿 cháng 17.徜徉 cháng 18.绰起 chāo 19.追风逐电 chè 20.瞠目结舌 chēng4/18页21.乘机 chéng 22.惩前毖后 chéng 23.惩创 chéng chuāng 24.驰骋 chěng 25.鞭笞 chī26.痴呆 chī 27.痴心妄想 chī 28.呆子 chī 29.踟蹰 chí chú 30.奢侈 chichì 32.炽热 chì 33.不啻 chì 34.叱咤风云 chì zhà 35.忧 31.整饬心忡忡 chōng36.憧憬 chōng 37.崇敬 chóng 38.惆怅 chóu chàng 39.犹豫 chóu chú40.相形见绌 chù 41. 黜免 chù 42.推测 chuǎi 43.椽子 chuán 44.创伤 chuāng45.凄怆 chuàng 46.啜泣 chuò 47.辍学 chuò 48.宽绰 chuò 49.瑕疵 cī 50.伺候 cì51.烟囱 cōng 52.从容 cóng 53.淙淙流水 cóng 54.一蹴而就 cù 55.璀璨 cuǐ56.忖度 cǔn duó 57.蹉跎 cuō tuó 58. 挫折cuòD1. 机器 dāi 2.允许 dā 3.逮老鼠 dǎi 4.逮捕 dài 5.殚思极虑 dān 6.虎视眈眈 dān7.肆无忌惮 dàn 8.档案 dàng 9.当(本)年 dàng 10.追悼 dào 11.提防 dī12.瓜熟蒂落 dì 13.缔造 dì 14.掂掇 díān duo 15.玷污 diàh 16.装订 dìng17.订正 dìng 18.恐吓 dòng hè 19.句读 dòu 20.兑换 duì 21.踱步 duó E1.恭维 ē yǘ 2.婀娜 ē nuó 3.简要 èF1.肤浅 fěi 2.沸点 fèi 3.气氛 fēn 4.肤浅 fū 5.搪塞塞责 fū yǎn sè6.好像 fú 7.凫水 fú 8.篇幅 fú 9.辐射 fú 10.果脯 fǔ 11.随声赞同 fù hè G1.准噶尔 gá 2.大动千戈 gē 3.诸葛亮 gé 4.脖颈 gěng 5.提供 gōng6.供销 gōng 7.供应 gōng jǐ 8.求过于供 gōng yìng 9.招供 gòng 10.口供 gòng11.佝偻 gōu lóu 12.活动 gòu 13.骨朵 gū 14.节气 gǔ 15.蛊惑 gǔ 16.商贾 gǔ17.桎梏 gù 18.粗犷 gu ǎng 19.皈依 guī 20.美丽 guī 21.刽子手 guì22.聒噪 guōH1. 哈达 hǎ 2.尸骸 hái 3.希罕 hǎn 4.引吭高歌 háng 5.沆瀣一气 háng xiè 6.干枯 hé7.一丘之貉 hé 8.上颌 hé 9.喝彩 hè 10.负荷 hè 11.犷悍 hèng 12.飞来横祸 hèng13.发横财 hèng 14.一哄而散 hòng 15.生活 hú 16.囫囵吞枣 hú lún 17.西岳 huà5/18页18.怙恶不悛hù quān 19.豢养 huàn 20.病人膏肓 huāng 21.讳疾忌医 huì jí22.诲人不倦 huì 23.阴晦 huì 24.污秽 huì 25.混水摸鱼 hún 26.混淆 hùn xiáohuó 28.搅和 huò 29.豁达 huò 30.霍乱 huò 27.和泥J1.茶几 jī 2.畸形 jī 3.羁绊 jī 4.羁旅 jī 5.纵脱不羁 jī 6.无稽之谈 jī 7.跻身 jī8.通缉令 jī 9.罗致 jí 10.纵然 jí 11.开学在即 jí 12.疾恶如仇 jí 13.嫉妒 jí 14.棘手 jí15.贫瘠 jí16(散乱jí 17.一触即发 jí 18.脊梁 jǐ 19(人才济济 jǐ 20.给予 jǐ yǔ21.凯觎 jì yú 22.结果 jì 23.事迹 jì 24.雪茄 jiā 25.信笺 jiān 26.扑灭 jiān27.滥杀无辜 jiān 28.默然 jiān 29.渐染 jiān 30.眼睑 jiǎn 31.中断 jiàn 32.矫枉过正 jiǎ33.缴纳 jiǎo 34.校对 jiào 35.着花效果 jiē 36.事情效果 jié 37.结冰 jié 38.反诘 jié39.拮据 jié jū 40.攻讦 jié 41.桔梗 jié 42.押解 jiè 43.情不自禁 jīn 44.根茎叶 jīngjǐng 46.杀一儆百 jǐng 47.强劲 jìng 48.强敌 jìng 49.劲旅 jìng 45.长颈鹿50.痉挛 jìng51.抓阄 jiū 52.针灸 jiǔ 53.韭菜 jiǔ 54.55.既往不咎 jiù 56.偷袭 jūjǔ jué 58.循规蹈矩 jǔ 59.矩形 jǔ 60.沮丧 jǔ 61.龃龉 jǔ yǔ 62.前倨 57.品味后恭 jù63.镌刻 juān 64.隽永 juàn 65.角色 jué 66.口角 jué 67.角斗 jué 68.角逐 jué69.倔强 jué jiàng 70.崛起 jué 71.放肆 jué 72.一蹶不振 jué 73.诡谲 jué 74.矍铄 jué75.攫取 jué 76.细菌 jūn 77.龟袭 jūn 78.俊杰 jùn 79.崇山峻岭 jùn 80.竣工 jùn81.隽秀 jùnK1. 同仇敌忾 kài 2.不卑不亢 kàng 3.崎岖 kě4.可汗 kè hán 5.恪守 kè 6.倥偬 kǒng zǒng7.会计 kuài 8.窥探 kuī 9.傀儡 kuǐL1.邋暹 lā ta 2.拉家常 lā 3.丢三落四 là 4.书声琅琅 láng 5.唠叨 láo 6.落枕 lào7.奶酪 lào 8.勒索 lè 9.勒紧 lēi 10.擂鼓 léi 11.赢弱 léi 12.果实累累 léi 13.罪行累累 lěi14.擂台 lèi 15.罹难 lí 16.潋滟 liàn 17.审察 liáng 18.量入为出 liàng 19.撩水 liāo20.撩拨 liáo 21.寥寂 liáo 22. 望 liào 23.趔趄 liè qiè 24.恶劣 liè 25.雕镂 lòu26.行贿 lù 27.棕榈 lǘ28.掠夺 lǜeM6/18页1.抹桌子 mā 2.阴霾 mái 3.埋怨 mán 4.耄耋 mào dié 5.携手 mèi 6.闷热 mēn7.扪心自问 mén 8.怨愤 mèn 9.蒙头转向 mēng 10.蒙头盖脸 méng 11.靡费 mí12.萎靡不振 mǐ 13.静谧 mì 14.临盆 miǎn 15.酩酊 mǐng dǐng 16.谬妄 mìù 17.脉脉 mò18.抹墙 mò 19.蓦然回首 mò 20.牟取 móu 21.容貌 múN1. 羞赧 nǎn 2.呶呶不休 náo 3.泥淖 nào 4.口讷 nè 5.气馁 něi 6.拟人 nǐ 7.隐匿 nì8.拘泥 nì 9.亲昵 nì 10.寻花问柳 niān 11.宁死不屈 nìng 12.泥泞 nìng 13.腼腆 niǔ ní14.执拗 niù 15.驽马 nú 16.荼毒 nüèO1. 偶然 ǒuP1.扒手 pá 2.迫击炮 pǎi 3.心宽体胖 pán 4.蹒跚 pán 5.滂沱 pāng tuó 6.彷徨páo páng 7.炮制8.咆哮 páo xiào 9.炮烙 páo luò 10.胚胎 pēi 11.香喷喷 pèn 12.抨击 pēng 13.汹涌 péng pài14.纰漏 pī 15.毗邻 pí 16.癖好 pǐ 17.时来运转 pǐ 18.媲美 pì 19.扁舟 piān20.大腹便便 pián 21.剽窃 piāo 22.饿殍 piǎo 23.乒乓 pīng pāng 24.湖泊 pō 25.居心叵测 pǒ26.糟粕 pò 27.剖解 pōu 28.前仆后断 pū 29.奴婢 pú 30.栉风沐雨 pú 31(玉璞 pú32.匍匐 pú fú 33.瀑布 pù 34.一曝十寒 pùQ1.休戚与共 qī 2.蹊跷 qī qiāo 3.祈祷 qí 4.颀长 qí 5.岐途 qí 6.绮丽 qǐ 7.修葺 qì8.休憩 qì 9.关卡 qiǎ 10.悭吝 qiān 11.掮客 qián 12.潜移默化qián 13.虔诚 qián 14.天堑 qiàn15.戕害 qiāng 16.强迫 qiǎng 17.委曲 qiǎng 18.强求 qiǎng 19.牵强附会 qiǎng 20.襁褓 qiǎng21.翘首远望 qiáo 22.讥诮 qiào 23.怯懦 qiè 24.提纲挈领 qiè 25.锲而不舍 qiè 26.惬意 qiè27.衾枕 qīn 28.滂沱大雨 qīng 29.引擎 qíng 30.亲家 qìng 31.曲折 qū 32.祛除 qū33.黢黑 qū 34.水到渠成 qú 35.清癯 qú 36.瞿塘峡 qú 37.通衢大道 qú 38.龋齿 qǔ39.兴趣 qù 40.面面相觑 qù 41.债券 quàn 42.商榷 qiè 43.逡巡 qūn 44.麇集 qúnR1.围绕 rào 2.荏苒 rěn rǎn 3.稔知 rěn 4.妊娠 rèn shēn 5.仍然 réng 6.冗长 rǒng7/18页S1.缫丝 sāo 2.稼穑 jià sè 3.堵塞 sè 4.刹车 shā 5.芟除 shān 6.潸然泪下 shān 7.禅让 shàn8.讪笑 shàn 9.赡养 shàn 10.折本 shé 11.慑服 shè 12.退避三舍 shè 13.梦幻泡影 shèn14.舐犊之情 shì 15.课堂 shì 16.有恃无恐 shì 17.狩猎 shòu 18.倏忽 shū 19.束缚 shù fùshuà 21.游说 shuì22.吸吮 shǔn 23.瞬息万变 shùn 24.怂恿 sǒng yǒng 20.刷白25.塑料 sù26.簌簌 sù 27.虽然 suī28.鬼鬼崇崇 suì 29.婆娑 suōT1.趿拉 tā 2.鞭笞 tà 3.叨光 tāo 4.熏陶 táo 5.体已 tī 6.孝悌 tì 7.倜傥 tì tǎng8.恬不知耻 tián 9.殄灭 tiǎn 10.轻佻 tiāo 11.淘气 tiáo 12.妥贴 tiē13.请帖 tiě 14.字贴 tiè15.恸哭 tòng 16.如火如荼 tú 17.湍急 tuān 18.颓废 tuí 19.蜕化 tuì 20.囤积 túnW1.逶迤 wēi yí 2.违反 wéi 3.崔嵬 wéi 4.冒天下之大不韪wěi 5.为虎作伥 wèi chāng6.龌龊 wò chuò 7.斡旋 wò 8.深恶痛疾 wù jíX1.膝盖 xī 2.檄文 xí 3.狡黠 xiá 4.厦门 xià 5.纤维 xiān wéi 6.翩跹 xiān 7.屡见不鲜 xiān8.垂涎三尺 xián 9.勾股弦 xián 10.鲜见 xiǎn 11.肖像 xiào 12.采撷 xié 13.叶韵 xiè14.纸屑 xiè 15.机械 xiè 16.省亲 xǐng 17.不朽 xiǔ 18.铜臭 xiù 19.星宿 xiù 20.长吁短叹 xū21.自诩 xǔ 22.抚恤金 xù 23.酗酒 xù 24.煦暖 xù 25.眩晕 xuàn yùn 26.炫耀 xuàn27.窟窿 xué 28.戏谑 xuè 29.驯服 xùn 30.徇私舞弊xùnY1.倾轧 yà 2.揠苗助长 yà 3.殷红 yān 4.湮没 yān 5.筵席 yán 6.百花争妍 yǎn 7.河沿 yán8.偃旗息鼓 yǎn 9. 奄奄一息 yǎn 10.赝品 yàn 11.佯装 yáng 12.怏怏不乐 yàng13.安稳无恙 yàng 14.杳无音信 yǎo 15.窈窈 yǎo tiǎo 16.发虐子 yào 17.耀武扬威 yào18.因噎废食 yē19.揶揄 yé yú 20.陶冶 yě 21.呜咽 yè 22.摇曳 yè 23.拜谒 yè 24.笑靥 yè25.甘之如饴 yí 26.颐和园 yí 27.迤逦 yǐ lǐ 28.旖旎 yǐ nǐ 29.自怨自艾 yì 30.游弋 yì31.后裔 yì 32.奇闻轶事 yì 33.络绎不停 yì 34.造诣 yì 35.友谊 yì 36.肄业 yì 37.熠熠闪光 yì38.一望无垠 yín 39.荫凉 yìn 40.应届 yīng 41.应承 yìng 42.应用文 yìng 43.应试教育 yìng8/18页44.邮递员 yóu 45.黑黝黝 yǒu 46.良莠不齐 yǒu 47.迂回 yū 48.向隅而泣 yú 49.愉快 yú50.始终不渝 yú 51.逾越 yú 52年逾古稀 yú 53.娱乐 yú 54.伛偻 yú lǚ 55.舆论 yú56.钩心斗角 yú 57.囹圄 yǔ 58.到场 yù 59.驾驭 yù 60.家喻户晓 yù 61.熨贴 yù62.寓情于景 yù 63.鹜蚌相争 yù 64.卖儿鬻女 yù 65.断瓦残垣 yuán 66.苑囿 yuàn yòu67.头晕 yūn68.允许 yǔn 69.晕船 yùn 70.酝酿 yùn nàngZ1.扎小辫 zā 2.柳荫匝地 zā 3.刊登 zǎi 4.载重 zài 5.载歌载舞 zài 6.怨声载道 zài7.拒载 zài8.暂时 zàn 9.臧否 zāng pǐ 10.宝藏 zàng 11.确凿 záo 12.啧啧歌颂 zé 13.谮言 zèn14.憎恶 zēng 15.赠送 zèng 16.驻扎 zhā 17.咋呼 zhā 18.挣扎 zhá 19.札记 zhá 20.咋舌 zhàzhái 22.占卜 zhān 23.客栈 zhàn 24.破绽 zhàn 25.精湛 zhàn 26.颤粟 21.择菜zhàn27.高涨 zhǎng 28.涨价 zhǎng 29.着慌 zháo 30.沼泽 zhǎo 31.召开 zhào 32.肇事 zhào33.折腾 zhē 34.动辄得咎 zhé jiù 35.蛰伏 zhé 36.贬谪 zhé 37.铁砧 zhēn 38.日臻完善 zhēn39.甄别 zhēn40.箴言 zhēn 41.缜密 zhěn 42.赈灾 zhèn 43.症结 zhēn g 44.拯救 zhěng45.症候 zhèng 46.诤友 zhèng 47.挣脱 zhèng 48.脂肪 zhī 49踯躅 zhí zhú 50近在咫尺 zhǐ 51博闻强识 zhì 52标识 zhì 53质量 zhì 54脍炙人口 zhì 55鳞次栉比 zhì 56坚持 zhì 57中听 zhōng 58中肯 zhòng 59刀耕火种 zhòng 60胡诌 zhōu 61啁啾 zhōu 62压轴 zhòu 63贮藏 zhù 64莺啼鸟啭 zhuàn 65撰稿 zhuàn 66谆谆 zhūn 67弄巧成拙 zhuō 68灼热 zhuó 69卓越 zhuó 70啄木鸟 zhuó 71着陆 zhuó 72穿着妆扮 zhuó 73恣意 zì 74浸渍 zì 75作坊 zuō 76柞蚕 zuò常见错别字日练30之(一)001(爱带(戴) 002(白晰(皙) 003(爆乱(暴) 004(报筹(酬) 005(暴炸(爆) 006(卑却(怯) 007(辩析(辨) 008(恶耗(噩) 009(材华(才) 010(喝彩(彩) 011(翱游(遨) 012(娘两(俩) 013(更叠(迭) 014(恰商(洽) 015(起迄(讫) 016(沾辱(玷) 017(中裁(仲) 018(雕彻(砌) 019(陷井(阱) 020(劈谣(辟) 021(明片(名) 022(梦餍(魇) 023(缈视(藐) 024(募然(蓦) 025(蓦捐(募) 026(通辑(缉) 027(杂踏(沓) 028(奕棋(弈) 029(疏峻(浚) 030(吉详(祥) 常见错别字日练30之(二)031(肖象(像) 032(开消(销) 033(撕杀(厮)034(膺品(赝) 035(贮立(伫) 036(绉纹(皱) 037(躁热(燥) 038(肿涨(胀)039(羁靡(縻)9/18页040(描模(摹) 041(遨翔(翱) 042(振撼(震) 043(呕气(怄)044(亵赎(渎) 045(恢谐(诙) 046(渲泄(宣) 047(宣染(渲) 048(延申(伸)049(奢糜(靡) 050(毗临(邻) 051(骠悍(剽) 052(永决(诀) 053(欧打(殴)054(座落(坐) 055(幅射(辐) 056(拥带(戴) 057(煤碳(炭) 058(编篡(纂)059(按磨(摩) 060(爆躁(暴) 常见错别字日练30之(三)061(蜇居 (蛰) 062(下功夫(工) 063(显象管(像) 064(

云开体育app下载


本文关键词:云开体育app下载,高考,易错,字音,【,】,谙,谙习,黯,黯然,盎

本文来源:云开体育app下载-www.jsluyin.com

XML地图 云开·体育app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机app下载